Disclaimer

Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze en andere website(s) van Veurse Horsten C.V. gelden de volgende voorwaarden.

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

We wijzen u erop dat de op deze website te downloaden stukken af kunnen wijken van de contractstukken welke als bijlage onderdeel uitmaken van de koop- en aannemingsovereenkomst. De contractstukken welke als bijlage op de koop- en aannemingsovereenkomst zijn opgenomen prevaleren te allen tijde boven de op deze website te downloaden stukken.

Veurse Horsten C.V. garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Veurse Horsten C.V. wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door Veurse Horsten C.V. worden gewijzigd zonder dat Veurse Horsten C.V.  hiertoe verplicht kan worden.