De start verkoop van de Groene Horsten is succesvol. We hebben veel enthousiaste reacties mogen ontvangen. De makelaar, Wim Nieuwenburg, is al druk met de eerste gesprekken!

Als we maandag de vlag hijsen, doen we dit ook een beetje voor deze bijzondere mijlpaal! Een geweldig vooruitzicht dat deze 7 buitengewoon stijlvolle villa’s straks het landschap sieren. Stelt u zich eens voor hoe fijn u hier kunt genieten!

PERSOONLIJK ADVIES

Zoals eerder geschreven kunnen wij helaas geen fysieke bijeenkomst organiseren. Maar digitaal zijn we u graag van dienst. Steeds meer mensen en bedrijven zijn er op gericht dat er op een zo veilig mogelijke manier persoonlijke afspraken plaats kunnen vinden. En desgewenst kunnen contracten of offertes ook digitaal worden ondertekend. Tevens kunt u er van uit gaan dat wij ons uiterste best doen om uw vragen te beantwoorden. Hiervoor kunt u ons bellen of een mail sturen. We hebben een kleine selectie gemaakt van de meest voorkomende vragen.

VRAAG & ANTWOORD

Hoe zijn de gesprekken georganiseerd?
Het verkoopteam is goed voorbereid en treft waar mogelijk de nodige maatregelen. U kunt bijvoorbeeld aangeven of u het gesprek met de makelaar via een videoverbinding wilt voeren, persoonlijk op kantoor of op de locatie.

Wat gebeurt er vanaf het moment dat ik een optie heb op de woning?
Na het toewijzingsgesprek met de makelaar heeft u officieel een optie op de villa en/of het weiland van uw keuze. In het gesprek met de makelaar worden de financiële en technische zaken met u doorgenomen. U kunt hierbij denken aan de koop- en aannemings­overeenkomst, de opties, afwerking van de badkamer, enz.

Heb ik na ondertekening van de koopovereenkomst nog bedenktijd?
Na ondertekening, door beide partijen, van de koop-/aannemings­overeenkomst heeft u een bedenktijd van 7 dagen.

Kan ik ook woonwensen kiezen die niet op de lijst staan?
In principe is alles bespreekbaar. Zo is gevraagd te kijken naar de mogelijkheid om een afgesloten garage te realiseren in plaats van de carport zoals getekend in het ontwerp. Individuele wensen als deze dienen te passen in de opzet van het plan en worden door ons beoordeeld op haalbaarheid. Ook moeten deze voldoen aan regelgeving zoals het bouwbesluit. Uitvoerbare, individuele woonwensen worden u als offerte aangeboden.

Wanneer gaat de bouw starten en hoe lang duurt het?
De bouw is vastgelegd in de aannemingsovereenkomst en is berekend op basis van werkbare dagen. Na het vervallen van de opschortende voorwaarden wordt er gestart met de voorbereiding waarna de bouw kan starten. De bouwtijd is afhankelijk van een groot aantal factoren; uiteraard wordt u te zijner tijd goed op de hoogte gehouden van de voortgang. Het is gebruikelijk dat circa 6 weken voor de oplevering u geïnformeerd wordt met een indicatie over de datum van oplevering.

Op de uitgebreide website zijn diverse documenten geplaatst met aanvullende informatie die u kunt downloaden. Hier kunt u ook het Magazine lezen.

Het termijn van inschrijven is officieel gesloten. Wie nog heel graag in aanmerking wil komen voor een van de 7 villa’s doet er goed aan om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met WVK Makelaars: 070 386 1210.

Met vriendelijke groet,
Verkoopteam de Groene Horsten