We vieren het feit dat de verkoop van de villa’s in de Groene Horsten succes­vol verloopt. Dit wordt zo een mooie plek in de Duiven­voorde­corridor; we kunnen bijna niet wachten tot het moment van oplevering van de villa’s. Gelukkig laat dit niet heel lang meer op zich wachten. Er is gestart met de voor­bereidingen.

BOUWACTIVITEITEN

Mogelijk heeft u het al gezien toen u genoot van de omgeving van de Groene Horsten? Er wordt hard gewerkt op deze locatie. Eind april is het project­team gesetteld op de bouw en is er begonnen met het slopen van de kassen. Een belangrijke stap ter voor­bereiding van de start bouw van fase 1, de ontwikkeling van Erf Duiven­voorde. Zo wordt plaats gemaakt voor duur­zame nieuw­bouw van vier vrijstaande villa’s met prachtig, weids uitzicht over de weilanden. Wanneer de kassen helemaal weg zijn volgt de archeologie met aansluitend sanerings­werkzaamheden. Als dit klaar is, dan kan men toewerken naar het bouwrijp maken van de grond. 

Na het funderings­werk zal de feitelijke bouw steeds meer zicht­baar worden. De voort­gang wordt hierin momenteel bepaald door het invullen van de voorwaarden die het Waterschap en de Omgevings­dienst aan het plan stellen. De prognose oplevering is op dit moment in het derde kwartaal van 2022. Gedurende het bouw­proces zal de oplever­datum steeds specifieker aangegeven kunnen worden. Maar het begint nu al echt op te schieten. Samen met de kopers kijken we uit naar dit heuglijke moment.